Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy określony jest dla grupy docelowej szczegółowy skład procentowy, tzn. ile osób w stosunku do ogółu uczestników projektu powinny stanowić osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach?

 Przejdź na górę