Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy określony został wymóg dla grupy docelowej określający ile procent z ogółu uczestników projektu powinny stanowić osoby bezrobotne , a ile osoby bierne zawodowo?

 Przejdź na górę