Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy kryterium dostępu nr 8 można uznać za spełnione jeśli Beneficjent realizował projekt w obszarze aktywizacji zawodowej, ale nie z programu dawnego POKL tylko ze środków np. Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej?

 Przejdź na górę