Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Powrót

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 25 czerwca 2019 r.

 Przejdź na górę