Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (III runda)

 Przejdź na górę