spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z Poddziałania VIII.2.1 - 18 lutego 2019 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla Poddziałania VIII.2.1 (AKTYWIZACJA ZAWODOWA) - 18 lutego 2019 r.

Wydawca treści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (spotkania)

 Przejdź na górę