spotkanie informacyjne dla konkursu z Poddziałania IX.1.1 (2/2019) - 14 lutego 2019 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla Poddziałania IX.1.1 (AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA) - 14 lutego 2019 r.

Wydawca treści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (spotkania)

 Przejdź na górę