spotkanie informacyjne dotyczące konkursu IX.1.1 (OPS i PCPR 1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla konkursu z Poddziałania IX.1.1 (AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA) - 15 lutego 2019 r.

Wydawca treści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (spotkania)

 Przejdź na górę