Wyniki naboru - Działanie VIII.1 (1_2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wyniki naboru wniosków nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18 (25.10.2018 r.)

 Przejdź na górę