Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach II rundy konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18

MATERIAŁY ZE SPOTKAŃ

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania IX.1.1 OPS/PCPR (27 marca 2018 r.)

 Przejdź na górę