Spotkanie informacyjne dla konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 (wczesne wykrywanie wad rozwojowych) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 20 sierpnia 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Przejdź na górę