Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.2

 Przejdź na górę