Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi społeczne i zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 11 maja 2018 r.

 Przejdź na górę