Wyniki naboru - Działanie VIII.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wyniki naboru wniosków nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/17

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (23.02.2018 r.)

 Przejdź na górę