Aktualności - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Aktualności

Powrót

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 23.08.2019 r. do 08.09.2019 r.)

 Przejdź na górę