Konkurs - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej, po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie VIII.3.3

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 - 5 sierpnia 2016r.

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie VIII.3.3

MATERIAŁY ZE SPOTKAŃ

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16

 Przejdź na górę