Konkurs OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Sprostowanie dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/16 - 7 lipca 2016 r.

Konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/16 - Poddziałanie IX.1.1

 Przejdź na górę