Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Powrót

Częściowe zawieszenie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

 Przejdź na górę