Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Powrót

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 1 stycznia 2021 r., częściowe zawieszenie wydłużone do 31 grudnia 2022 r.)

 Przejdź na górę