Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Powrót

Zestawienie odpowiedzi na pytania dot. Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

 Przejdź na górę