Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Powrót

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

 Przejdź na górę