Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Ogłoszenie konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 - Poddziałanie IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT"

materiały ze spotkania

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 (usługi zdrowotne) - 30 listopada 2020 r.

 Przejdź na górę