Nabór pozakonkursowy - Poddziałanie IX.2.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Nabór Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/20 - Poddziałanie IX.2.1 (pozakonkursowy - wsparcie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii)

 Przejdź na górę