Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Trwa nabór do IV rundy konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej - projekty OPS i PCPR

 Przejdź na górę