Konkurs - Poddziałanie VIII.2.1 (1_2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (II runda)

 Przejdź na górę