Konkurs - Poddziałanie VIII.2.1 (1_2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Rozpoczęty nabór do III rundy konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 z zakresu aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia.

 Przejdź na górę