Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (II runda)

 Przejdź na górę