Szkolenie dla beneficjentów "Realizacja projektów w ramach regionalnych Działań Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" - 23 września 2016 r. - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Szkolenie dla beneficjentów "Realizacja projektów w ramach regionalnych Działań Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" - 23 września 2016 r.

 Przejdź na górę