Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Wyjaśnienia dotyczące sytuacji, gdy uczestnikowi projektu zarejestrowanemu jako bezrobotny na wniosek starosty cofnięto status osoby bezrobotnej

 Przejdź na górę