Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (22 sierpnia 2019 r.)

 Przejdź na górę