Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Zakończenie procesu podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/17

Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/17 z Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p . ...

Zakończenie procesu podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17

Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.2.2

Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.2  Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p . Tytuł projektu ...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w sierpniu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.2.2

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w sierpniu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.2  Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p . Tytuł projektu Nazwa...

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

Lista projektów przekazanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17  z Poddziałania IX.1.2 " Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT"   lp. Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu ...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w lipcu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.2.2

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w lipcu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.2  Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Lp. Tytuł projektu Nazwa...

Informacja dotycząca konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w ramach konkursu nr  RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/17 , ogłoszonego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne". Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 (27 lipca 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17  w ramach: Osi Priorytetowej IX  Włączenie społeczne , Działania IX.1  Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , Poddziałania IX.1.3  Aktywizacja...

Zakończenie procesu podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16

Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   ...

Zakończenie procesu podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16

Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę