Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (marzec 2018)

Zmienione wytyczne stosuje się od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim w sprawie niniejszych wytycznych. Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Załączniki ...

Aktualizacja do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016, nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność skorygowania w treści załączników nr 1, 3 i 4 numeru naboru oraz oznaczenia datą formularza wniosku o dofinansowanie projektu - załącznika nr 3 do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016,  nr...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy (30.12.2015 - 05.02.2016)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania VIII.1  „ Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Na co można otrzymać dofinansowanie? ...

Baza konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020

Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową Bazę konkurencyjności - docelowe narzędzie do upubliczniania zapytań ofertowych przeznaczone dla beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. Narzędzie dostępne jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz ...

24 grudnia 2015 r. (czwartek - Wigilia) WUP w Łodzi nieczynny

Informujemy, iż na mocy Zarządzenia nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku, w dniu 24 grudnia (czwartek - Wigilia) urząd będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Instrukcja multimedialna SL 2014

Beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 prosimy o zapoznanie się z multimedialną instrukcją systemu SL 2014 - wersja 1.0 z 18 grudnia 2015 r. Załączniki Instrukcja multimedialna SL 2014 (w. 1.0, 18 grudnia 2015) ...

Wyjaśnienie dot. projektów PUP - zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z którym w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wszystkie środki uznane za niekwalifikowalne - niezależnie od tego czy stanowią nieprawidłowość czy korektę finansowa - winny być zwracane na rachunek dysponenta Funduszu Pracy. ...

"Fundusze w obiektywie" - konkurs z nagrodami

Zapraszamy do udziału w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w którym do wygrania są czytnik e-book oraz bony upominkowe. Co zrobić, aby wygrać? Wystarczy zgłosić ciekawy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - dodać jego krótki opis, zdjęcia, filmy lub prezentacje - wszystko za pośrednictwem serwisu Mapa...

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś VIII

Informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII –...

Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na rok 2016

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2015 r. mocą Uchwały nr 1374/15, Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok. Załączniki ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 98 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę