Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

31 marca 2015 r. zatwierdzone zostały Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 . Wytyczne zawierają w szczególności wymogi związane z procesem sporządzania i przekazywania do Komisji Europejskiej zestawień...

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 31.03.2015 do 29.03.2017)

31 marca 2015 r. zatwierdzone zostały Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 . Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące m.in. ogólnych reguł związanych z wyborem projektów, trybu konkursowego i pozakonkursowego wyboru projektów, udziału ekspertów w ocenie projektów, uzupełniających reguł związanych z...

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Celem Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020  jest zapewnienie jednolitych reguł wykorzystania centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy...

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków FP zatwierdzone

Informujemy, iż 30 stycznia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisała Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 . Dokument określa warunki i procedury realizacji projektów...

Portal Funduszy Europejskich w nowej odsłonie

Chcąc sprostać wyzwaniom, jakie wiążą się z realizacją przyszłych projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nową odsłonę serwisów internetowych Funduszy Europejskich. Portal, dostępny pod adresem  www.FunduszeEuropejskie.gov.pl , oraz serwisy krajowych...

Wyświetlanie 931 - 935 z 935 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę