Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Spotkanie informacyjne dla konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.2.1 RPO WŁ - 29 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. Dane dotyczące spotkania: miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku B, I...

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na aktualizację przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Zaleceń dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, zmianie uległa treść załącznika nr 4 „Standard...

Warsztaty "Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?" - 24 października 2018 r.

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Weź udział w projekcie.   Termin: 24.10.2018 r. Godziny: 9.00-16.00 Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A Tuszyn Szkolenie jest bezpłatne, skierowane do mieszkańców województwa łódzkiego   Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi organizuje warsztaty dla...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01- IP.01-10-006/17

Informujemy, że WUP w Łodzi zakończył etap  podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p. ...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.1   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów Status 1 1 ...

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na dostępność alokacji niewykorzystanej w ramach poprzednich konkursów ogłaszanych w przedmiotowym Poddziałaniu dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18. Dodatkowo w związku z przekazaniem przez Instytucję Zarządzającą nowych wzorów umów o...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na dostępność alokacji niewykorzystanej w ramach poprzednich konkursów ogłaszanych w przedmiotowym Poddziałaniu dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18. Dodatkowo w związku z przekazaniem przez Instytucję Zarządzającą nowych wzorów umów o...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data zawarcia umowy 1 Jestesmy aktywni Powiat pajęczański/PCPR Pajęczno ul....

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data zawarcia umowy 1 Kompleksowa pomoc medyczna dla osób po przebytym...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17 - Poddziałanie IX.1.1 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data zawarcia umowy ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 683 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę