Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że dokonano zmian w treści Regulaminu konkursu z uwagi na omyłkę pisarską. Zmiany nie mają wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie. Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 14 czerwca 2019 r. ...

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 25 czerwca 2019 r.

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny serdecznie zaprasza do uczestnictwa w „Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" Do...

Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działałności gospodarczej - ZIT)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19  w ramach:   Osi Priorytetowej VIII „ Zatrudnienie " Działanie VIII.3 „ Wsparcie przedsiębiorczości " Poddziałania VIII.3.3 „ Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych –...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba punktów 1 1 RPLD.09.01.01-10-B007/19 Towarzystwo...

21 czerwca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.

Informujemy Państwa, że w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.   Dniem pracującym dla WUP w Łodzi będzie sobota 29 czerwca 2019 r.  

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz załącznika e Karta oceny biznesplanu (stanowiącego załącznik do załącznika nr 4 Standard udzielania wsparcia ) dokonano zmiany powyższych dokumentów. Zmiany obowiązują od dnia 7 czerwca...

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz załącznika e Karta oceny biznesplanu (stanowiącego załącznik do załącznika nr 4 Standard udzielania wsparcia ) dokonano zmiany powyższych dokumentów. Zmiany obowiązują od dnia 7 czerwca...

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnej korekty dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19. Zmiana obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r.     Załączniki ...

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej  dokonano zmiany powyższych dokumentów. Zmiany obowiązują od dnia 7 czerwca 2019 r. ...

Szkolenie „Księgowość w projektach EFS” - 5 lipca 2019 r.

Rekrutacja zakończona Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu księgowości w projektach. Uczestnicy poznają proces prawidłowej dokumentacji oraz księgowania i rozliczenia  wydatków w projekcie. Omówione zostaną najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność pracowników działów finansowo-księgowych związane...

Wyświetlanie 1 - 10 z 897 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę