Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Mocni w Biznesie 2017"

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego. Przez wszystkie edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa. ...

Spotkania informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" Spotkania informacyjne odbędzie się: 19 czerwca 2017r. - w godz. 11:00 - 14:00 (rejestracja od 10:45) -...

Warsztaty z wypełniania wniosku o dofinansowanie dla OPS i PCPR w ramach konkursu z aktywizacji społeczno-zawodowej - Poddziałanie IX.1.1 (26,28,30 czerwca 2017)

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie na warsztaty z  wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z  zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Poddziałania IX.1.1. Warsztaty będą miały charakter indywidualnych konsultacji. ...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych - Poddziałanie IX.2.2 (20 czerwca 2017 r.)

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 ogłoszonego 31 maja br. Dane...

Konkurs na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych - Poddziałanie IX.2.2 (ZIT)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17   w ramach:     Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.2 „Usługi...

Konkurs na aktywizację społeczno-zawodową - Poddziałanie IX.1.3 (miasto Łódź)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17  w ramach:     Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.3 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub...

Konkurs na aktywizację społeczno-zawodową - Poddziałanie IX.1.1 (OPS i PCPR)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/17  w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub...

Zakończenie procesu podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16

Informujemy, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   ...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 - Poddziałanie IX.1.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p . ...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2017 r. po pozytywnym rozpatrzeniu protestu wniesionym po ocenie formalno – merytorycznej w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT...

Wyświetlanie 1 - 10 z 375 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę