Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. stan na 22 marca 2017r....

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (21 marca 2017)

W dniu 21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 329/17 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020...

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej, po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu nr  RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.1.2   Lp. Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 EFS-4220-RPLD.9.1.2-1.0037/16 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR" ...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017

Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich , która odbędzie się w terminie: 18-21 maja 2017 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich...

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (17.03.2017)

Nabór nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16 w ramach Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stan na dzień 17.03.2017 r.   Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy ...

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16  z Poddziałania IX.2.2 " Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT".   lp. Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0001/16 NZOZ "MediCare"...

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich - spotkanie informacyjne w Łodzi

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11:30 w BioNanoParku w Łodzi (ul. Dubois 114/116). W trakcie spotkania poznają Państwo: kompleksową ofertę wsparcia z...

Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 - Poddziałanie IX.1.1

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p. Pozycja na liście...

Sprostowanie dotyczące konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie VIII.2.2

W nawiązaniu do konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 22.12.2016 r., w ramach: Osi Priorytetowej VIII „ Zatrudnienie ", Działania VIII.2 „ Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia ", Poddziałania VIII.2.2 „ Wsparcie aktywności zawodowej osób po...

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej, po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie VIII.3.3

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej, po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie VIII.3.3    lp. Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0033/16 HRP Group Sp. z o.o. Przedsiębiorczość jest...

Wyświetlanie 1 - 10 z 336 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę