Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17. Zmiana Regulaminu wiąże się z koniecznością dostosowania jego treści do nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

Zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17. Zmiana Regulaminu wiąże się z koniecznością dostosowania jego treści do nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

Szkolenie "Dostępność projektów z Osi VIII i IX RPO WŁ (3 listopada 2017)

Ważne ! Z przykrością informujemy, że szkolenie z zakresu Dostępności projektów z Osi  VIII i IX RPO WŁ planowane na dzień 27 października br. z przyczyn niezależnych od WUP w Łodzi nie odbędzie się.   Szkolenie zostaje przełożone na 3 listopada br. od godz. 9.00 w siedzibie WUP w Łodzi. Pracownicy...

Druga zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17. Zmiana Regulaminu wiąże się z koniecznością dostosowania jego treści do nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

Spotkania informacyjne pn. „Dofinansowanie szkoleń w ramach Funduszy Europejskich”

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Dofinansowanie szkoleń w ramach Funduszy Europejskich". Najbliższe spotkania odbędą się w następujących terminach: 9 października 2017 r. w godz. 13:00 – 15:00 (rejestracja od godz....

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 – Poddziałanie IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Lp. Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu ...

Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.1.2

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 – Poddziałanie IX.1.2. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Lp. Pozycja na liście ...

Zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17. Zmiana Regulaminu wiąże się z koniecznością dostosowania jego treści do nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

Zmiana Regulaminu Konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17. Zmiana Regulaminu wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu naboru wniosków oraz doprecyzowania zapisów dotyczących przyporządkowania wskaźników do poszczególnych usług realizowanych przez OWES. Zmiana...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.1.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. L.p...

Wyświetlanie 1 - 10 z 440 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę