Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Trzecia zmiana do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że we wzorze umowy o dofinansowanie projektu, tj. załączniku nr 5 do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020 nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18 dokonano korekty oczywistych omyłek pisarskich, zgłoszonych przez powiatowe urzędy pracy. ...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  ...

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia konkursu we wskazanym terminie, co jest uwarunkowane wydłużającym się procesem negocjacji dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18.   Powyższe zmiany obowiązują od dnia 30 listopada 2018 r.   ...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w listopadzie 2018 r. r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w listopadzie 2018 r. r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Lp. Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby ...

Lista podpisanych umów w listopadzie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Lista podpisanych umów w listopadzie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data zawarcia umowy 1 Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko- wsparcie w formie...

Lista podpisanych umów w listopadzie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

Lista podpisanych umów w listopadzie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data zawarcia umowy 1 ...

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18

 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na przedłużające się negocjacje projektów skierowanych w ramach konkursu do etapu negocjacji, zmianie uległ planowany termin rozstrzygnięcia konkursu z listopada 2018r. na grudzień 2018r. Powyższa zmiana została wprowadzona w rozdziale 7.5 Regulaminu konkursu. ...

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania zapisów, zmianie uległ Załącznik nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.   Powyższe zmiany obowiązują od dnia 29 listopada 2018 r.   Załączniki ...

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania zapisów, zmianie uległ Załącznik nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.   Powyższe zmiany obowiązują od dnia 29 listopada 2018 r.   Załączniki ...

Lista podpisanych umów w listopadzie w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18

Informujemy, że w listopadzie br. podpisano następujące umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p . ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 735 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę