Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (4 czerwca 2018 r.)

4 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 819/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020...

Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - korekta

Korekta do informacji o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2. Załączniki Informacja o składzie KOP - Poddziałanie IX.2.2 (korekta).pdf

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (22 maja 2018 r.)

W dniu 22 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 735/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020...

Lista umów podpisanych w maju 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.1.3

Informujemy, że w maju br. podpisano następujące umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p . ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p. Pozycja na liście ...

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.2.2

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 – Poddziałanie IX.2.2   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów po ocenie zgodności...

Spotkanie informacyjne dla konkursów na realizację usług zdrowotnych, w tym Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach konkursów nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 i nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 - 5 czerwca 2018 r. - odwołane

Szanowni Państwo Informujemy, że spotkanie zaplanowane 5 czerwca 2018 r. zostało odwołane. Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu pod numerem 42 638 91 30 lub 39. ...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 - Poddziałanie IX.2.1

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji  w ramach k onkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 – Poddziałanie IX.2.1   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba punktów 1 1 ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 – Poddziałanie IX.2.2   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze...

Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wątpliwości w zakresie stosowania przepisów pomocy publicznej przez OWES w ramach projektów realizowanych ze środków EFS

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym wątpliwości w zakresie  stosowania przepisów pomocy publicznej przez OWES w ramach projektów realizowanych ze środków  EFS Załączniki ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 583 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę