Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (II runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (II runda) L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów 1 1 RPLD.08.02.01-10-0100/19 Fundacja Inicjatyw...

Rozpoczęty nabór do III rundy konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 z zakresu aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia.

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy nabór wniosków do III (ostatniej już) rundy konkursu  nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 z zakresu aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia. Nabór będzie trwać od 19 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r.   Grupa docelowa Wsparcie w konkursie mogą otrzymać osoby w...

30 sierpnia 2019 r. zostanie ponownie ogłoszony konkurs na aktywizację społeczno-zawodową osób z obszarów, dla których opracowano programy rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2019 r . zostanie ponownie ogłoszony konkurs dotyczący aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pochodzących z obszarów dla których opracowano programy rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i warunków konkursu zostaną...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów Wynik oceny 1. 1. ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (II runda)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (II runda)   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów Wynik oceny 1 1 ...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (8 sierpnia 2019 r.)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu...

Zakończenie etapu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18

Informujemy, że WUP w Łodzi zakończył etap  podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p ....

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18

Lista wszystkich umów o dofinansowanie projektów, podpisanych. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Lp. Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Wartość projektu Wartość ...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19 ' Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba punktów 1. 1 RPLD.08.03.01-10-0101/19 Flight Level Dominik...

Niedługo rusza III runda konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

Zachęcamy do składania wniosków w ramach III rundy konkursu  RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach niniejszej rundy uczestnikami projektu mogą być jedynie mieszkańcy obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) . Nabór będzie trwać od 9 września 2019...

Wyświetlanie 1 - 10 z 935 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę