Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Spotkanie informacyjne dla konkursu na aktywizację społeczno-zawodową ZIT (28 kwietnia 2017)

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 ogłoszonego 29 marca br. Dane dotyczące spotkania miejsce: siedziba...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (4 kwietnia 2017)

W dn. 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 403/17 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020...

Lista projektów wybranych do dofinansowania, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu po ocenie formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu po ocenie formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   ...

Lista projektów wybranych do dofinasowania w konkursie nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu po ocenie formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu po ocenie formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (obowiązują od 31 marca 2017)

Informujemy, że w lutym 2017 r. nastąpiła zmiana Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Nowelizacja Wytycznych wpłynie na usprawnienie procesu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz na zmniejszenie obciążeń administracyjnych w instytucjach...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w marcu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie VIII.3.3

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w marcu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-002/16 z Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Lp. Tytuł projektu ...

Spotkanie informacyjne pn.: „Fundusze Europejskie dla samorządów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020"

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie dla samorządów w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020". Spotkania informacyjne odbędą się w nastepujących terminach: 10 kwietnia 2017 r. w godz. 10.15-12.15 (rejestracja...

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (obowiązują od 30.03.2017)

Nowa wersja Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 jest stosowana od 30 marca 2017 r. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem specyfiki procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków...

Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 - Poddziałanie IX.1.1 - wersja 2

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wersja 2 .   L.p. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 349 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę