Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązują od 18.05.2017 r.)

Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r., znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych  na lata 2014-2020. Wytyczne o których mowa są stosowane od 18 maja 2017 r. ...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.3.3

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.3.3 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poniżej zbiorcza lista...

Zgłoś swój projekt do konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”!

Zachęcamy do udziału w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości". Skierowany jest on do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również jednostek samorządu...

Cykl spotkań "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020"

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020". Łowicz: 15 maja , w godzinach 13:00 – 15:15,Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łowiczu, ul....

Wytwórnia Unijnych Pomysłów numer 1/2017

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku wydania folderu „Wytwórnia Unijnych Pomysłów". Publikacja  informuje o możliwościach i efektach realizacji projektów na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramch  Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 - Poddziałanie IX.1.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   L.p. ...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie VIII.3.3

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.3.3 " Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT "  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Lp. Tytuł...

Zmiana do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

W nawiązaniu do konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania...

Spotkanie informacyjne „ Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement ”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pn. „ Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement ". Spotkanie informacyjne odbędzie się: 28 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00...

Spotkanie informacyjne dla konkursu na aktywizację społeczno-zawodową ZIT (28 kwietnia 2017)

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 ogłoszonego 29 marca br. Dane dotyczące spotkania miejsce: siedziba...

Wyświetlanie 1 - 10 z 358 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę