Weź udział w spotkaniach i konferencjach - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Materiały ze spotkań

Szkolenie "Przeprowadzanie efektywnych działań informacyjno-promocyjnych w internecie " - 14 września, 8 listopada 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego w ramach ogłoszonego naboru pozakonkursowego w ramach RPO WŁ

Szkolenie "Wniosek o płatność w SL" - 5 września 2018 r.

Szkolenie "Pomoc publiczna" - 3 września 2018 r.

Szkolenie "Uczestnicy projektów" - 23 sierpnia, 14 listopada 2018 r.

Szkolenie "Realizacja projektów" - 22 sierpnia, 13 listopada 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 (wczesne wykrywanie wad rozwojowych) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 20 sierpnia 2018 r.

Szkolenie "Kontrola projektów" - 9 sierpnia 2018 r.

Szkolenie „Aspekty finansowe w projektach” - 30 lipca, 31 sierpnia 2018 r.

Szkolenie „Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 25 lipca, 25 października, 21 listopada 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 15 maja 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi społeczne i zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 11 maja 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu z Poddziałania IX.2.1 RPO WŁ (12 kwietnia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu z Poddziałania VIII.3.1 (11 kwietnia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 (usługi zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.2 RPO WŁ (4 kwietnia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.2 (29 marca 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania IX.1.1 OPS/PCPR (27 marca 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci (16 stycznia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1 (19 grudnia 2017r.)

Szkolenie Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (4 grudnia 2017 r.)

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci - 15 grudnia 2017

Szkolenie "Aspekty finansowe w projektach Osi VIII i IX RPO WŁ" (6 października, 23 listopada 2017)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społęczno-zawodową (26 września 2017)

Wyświetlanie 31 - 60 z 116 rezultatów.
Pozycji na stronę: 30
 Przejdź na górę