spotkanie informacyjne dla OPS i PCPR - 19 października - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 (dla OPS i PCPR -aktywizacja społeczna i zawodowa) - Poddziałanie IX.1.1 RPO WŁ - 19 października 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgłoś się na spotkanie

* Pole wymagane

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Wpisz poprawny adres e-mail

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

 Przejdź na górę