Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17 - Poddziałanie IX.1.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społeczno-zawodową (OPS i PCPR) - 14 września 2017 r.

 Przejdź na górę