Spotkania i konferencje - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkania i konferencje

Konsultacje w zakresie zapotrzebowania na usługi społeczne - 10,11,12 grudnia 2018 r.

Jeżeli pracujesz w pomocy społecznej, w samorządzie terytorialnym, albo prowadzisz fundację, stowarzyszenie czy inny podmiot, który zajmuje się wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystaj z funduszy unijnych...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 (usługi społeczne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 28 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18  w ramach Poddziałania IX.2.1, który ogłoszony został 14 listopada 2018 r. W ramach konkursu można otrzymać...

Spotkanie informacyjne dla Poddziałania IX.1.1 (AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA) - 7 grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania IX.1.3, który ogłoszony został 14...

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 21 listopada 2018 r.

Rekrutacja została zakończona, dziękujemy za zgłoszenia. Zapraszamy na szkolenie. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych...

Szkolenie "Uczestnicy projektu" - 14 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy związane z opisem grupy docelowej (w tym rekrutacji) we wniosku o dofinansowanie oraz praktyczną wiedzą z zakresu obsługi uczestnika w projekcie, w...

Szkolenie "Realizacja projektów" - 13 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu realizacji projektów, w tym: umowy o dofinansowanie projektów koszty bezpośrednie i pośrednie zasada konkurencyjności warunki i...

Szkolenie "Udzielanie zamówień w projektach" - 9 listopada 2018 r.

Rejestracja została zakończona, ze względu na wyczerpanie limitu miejsc. Dziękujemy za zapisy i zapraszamy na szkolenie. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu  udzielania zamówień w projektach. Celem...

Szkolenie "Przeprowadzanie efektywnych działań informacyjno-promocyjnych w internecie" - 8 listopada 2018 r.

Rejestracja została zakończona, ze względu na wyczerpanie limitu miejsc. Dziękujemy za zapisy i zapraszamy na szkolenie. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu promocji...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18 - 16 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18 w ramach Poddziałania IX.1.1, który ogłoszony został 23...

Spotkanie informacyjne dla konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.2.1 RPO WŁ - 29 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. Dane dotyczące spotkania: miejsce:...

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 25 października 2018 r.

Rejestracja została zakońzona.  Wszystkim, którzy się zapisali dziękujemy za zgłoszenia. ...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli OPS I PCPR dotyczącego ogłoszonego konkursu z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej- 19 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 (aktywizacja społeczna i zawodowa) w ramach Poddziałania IX.1.1. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli ośodków...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli OPS I PCPR dotyczącego ogłoszonego konkursu z zakresu pieczy zastepczej - 11 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (piecza zastępcza) w ramach Poddziałania IX.2.1. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli ośodków pomocy społecznej...

Konferencja „Razem możemy więcej - kierunek Beneluks”

Jesteś przedsiębiorcą MŚP z województwa łódzkiego? Chcesz zdobyć nowych klientów i rozwinąć firmę? Chcesz sprzedawać swoje produkty i usługi w Belgii, Holandii, Luxemburgu? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zgłoś swój...

Szkolenie "Kwoty ryczałtowe" - 9 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu kwot ryczałtowych. Przedmiotowe szkolenie obejmować będzie tematy związane z przygotowaniem wniosku, a następnie rozliczaniem projektu w...

Szkolenie "Zatrudnienie w projektach" - 2 października 2018 r.

Dziękujemy za zgłoszenia, rejestracja została zamknięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ze względu na duże...

Szkolenie "Social media" - 21 września 2018 r.

Dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Rekrutacja została zamknięta. -------------------------------------------------------------------------------------------- Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone...

Szkolenie "Przygotowanie projektów" w ramach Osi IX RPO WŁ - 27 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu przygotowania projektów w formie warsztatowej i bazować będzie na obowiązującym wzorze wniosku o dofinansowanie projektu (generator...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach ogłoszonego naboru pozakonkursowego PUP - 12 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru pozakonkursowego PUP w ramach RPO WŁ. Dane dotyczące spotkania: miejsce:...

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 (usługi zdrowotne)

Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane ogłoszonym konkursem nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 na usługi zdrowotne na spotkanie informacyjne. Dane dotyczące spotkania: miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu...

Szkolenie "Zatrudnienie w projektach" - 18 września 2018 r.

Rekrutacja została zamknięta, dziękujemy za zgłoszenia i zapraszamy na szkolenie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Serdecznie...

Szkolenie "Przeprowadzanie efektywnych działań informacyjno-promocyjnych w internecie" - 14 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu promocji projektów. Celem szkolenia  jest  przekazanie wiedzy z zakresu planowania i realizacji efektywnych działań...

Szkolenie „Przygotowanie projektów” w ramach Osi VIII RPO WŁ - 17 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu przygotowania projektów w formie warsztatowej i bazować będzie na obowiązującym wzorze wniosku o dofinansowanie projektu (generator...

Szkolenie „Wniosek SL2014” - 5 września 2018 r.

Rekrutacja została zamknięta. Dziękujemy za zgłoszenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Serdecznie zapraszamy do udziału w...

Szkolenie "Pomoc publiczna" - 3 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu pomocy publicznej. Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach perspektywy finansowania...

 Przejdź na górę