Spotkania i konferencje - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkania i konferencje

Szkolenie „Kontrola w projektach” - 9 sierpnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu  kontroli projektów. Celem szkolenia jest poznanie zagadnień związanych z kontrolą nieprawidłowości i nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych w ramach...

Szkolenie „Zasada konkurencyjności” - NOWY TERMIN 3 SIERPNIA 2018

Szanowni Państwo W związku z dużym zainteresowanim uruchomiliśmy dodatkowy termin szkolenia 3 SIERPNIA 2018 r. Przypomianmy, że osoby, które do tej pory wypełniły formularz automatycznie zostały wpisane na listę...

Szkolenie „Aspekty finansowe w projektach” - 30 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo Rejestracja na szkolenie została zakończona. Osoby zainteresowane szkoleniem z ASPEKTÓW mogą zapisać się na listę rezerwowa, w przypadku rezygnacji ze szkolenia innego uczestnika wpisana zostanie kolejna...

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 25 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo Rejestracja na szkolenie została zakończona. Osobom już zapisanym dzękujemy za zainteresowanie i zapraszamy 25 lipca do siedziby WUP w Łodzi. Informujemy, że wszystkie osoby, które do tej pory wypełniły...

Spotkanie informacyjne „Wsparcie dla osób młodych w ramach Funduszy Europejskich”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wsparcie dla osób młodych w ramach Funduszy Europejskich". Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 4...

Spotkanie informacyjne dla konkursów na realizację usług zdrowotnych, w tym Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach konkursów nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 i nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 - 5 czerwca 2018 r. - odwołane

Szanowni Państwo Informujemy, że spotkanie zaplanowane 5 czerwca 2018 r. zostało odwołane. Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu pod numerem 42 638 91 30 lub 39. ...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 15 maja 2018 r.

Serdecznie zapraszamy podmioty z terenów powiatów : miasta Łódź, miasta Piotrków Trybunalski, powiatu opoczyńskiego, powiatu rawskiego, powiatu sieradzkiego, powiatu wieruszowskiego, miasta Skierniewice, powiatu...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi społeczne i zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 11 maja 2018 r.

Serdecznie zapraszamy podmioty z terenów powiatów : brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, skierniewickiego,...

Spotkanie informacyjne pn.: „Przedsiębiorco czas na rozwój - nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn.  „Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla...

Spotkanie informacyjne "Wsparcie z Funduszy Europejskich dla osób 50+"

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. Wsparcie z Funduszy Europejskich dla osób 50+ Spotkanie odbędzie się w następującym terminie: 15 maja...

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursów ogłoszonych w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny serdecznie zaprasza do uczestnictwa w „Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursów ogłoszonych w 2018 r. w...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ (12 kwietnia 2018 r.)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18  w ramach Poddziałania IX.2.1, który ogłoszony został 20 marca 2018 r. Konkurs dotyczy wsparcia rodziny i systemu...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ (11 kwietnia 2018 r.)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18  w ramach Poddziałania VIII.3.1, który ogłoszony został 19 marca 2018 r. Konkurs dotyczy bezzwrotnego...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.3.3 RPO WŁ (5 kwietnia 2018 r.)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18  w ramach Poddziałania VIII.3.3, który ogłoszony został 16 marca 2018 r. Konkurs dotyczy bezzwrotnego...

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na wsparcie dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz młodzieży i usług medyczno-opiekuńczych (29 marca 2018)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu RPLD.09.02.02-IP.02-10-001/18  w ramach Poddziałania IX.2.2, który ogłoszony został 16 marca 2018 r. Konkurs dotyczy rozwoju usług placówek wsparcia...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.2 RPO WŁ (6 kwietnia 2018 r.)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18  w ramach Poddziałania IX.1.2, który ogłoszony został 16 marca 2018 r. Konkurs dotyczy programów służących...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 (usługi zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.2 RPO WŁ (4 kwietnia 2018 r.)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18  w ramach Poddziałania IX.2.2, który ogłoszony został 19 marca 2018 r. Konkurs dotyczy usług medyczno-opiekuńczych...

Seminarium pn. "Przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku lokalnym - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej" (9 kwietnia 2018 r.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pn. "Przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku lokalnym - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.1 RPO WŁ (27 marca 2018 r.)

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania IX.1.1, który ogłoszony...

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na realizację Programu badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 - 2020 - 16 stycznia 2018

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji...

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych (usługi zdrowotne) - 10 stycznia 2018

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych (usługi zdrowotne...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1 (19 grudnia 2017r.)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" ogłoszonego...

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na realizację Programu badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 - 2020 - 15 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 na rozwój rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i...

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych (usługi zdrowotne) - 14 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych (usługi zdrowotne...

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych (usługi zdrowotne) - 14 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych (usługi zdrowotne...

 Przejdź na górę