Spotkania i konferencje - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkania i konferencje

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społeczno-zawodową osób zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 - 21 sierpnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące III rundy konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19. W ramach przedmiotowego naboru można składać wnioski dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej - ...

Spotkanie informacyjne pn. „Mamo, Tato - wracaj do pracy! Dofinansowanie miejsc dla dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych”.

Informacja o spotkaniu Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Mamo, Tato – wracaj do pracy! Dofinansowanie miejsc dla dzieci w żłobkach i klubach...

Spotkanie informacyjne pn. „Podnieś swoje kwalifikacje - Fundusze Europejskie na szkolenia”

Informacja o spotkaniu Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia". ...

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 25 czerwca 2019 r.

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny serdecznie zaprasza do uczestnictwa w „Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr...

Szkolenie „Księgowość w projektach EFS” - 5 lipca 2019 r.

Rekrutacja zakończona Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu księgowości w projektach. Uczestnicy poznają proces prawidłowej dokumentacji oraz księgowania i rozliczenia  wydatków w projekcie. Omówione...

Szkolenie „Przeprowadzanie efektywnych działań informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacja uczestników w projektach unijnych” - 3 lipca 2019 r.

Rekrutacja zakończona. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu promocji i rekrutacji uczestników projektu. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksowe umiejętności w zakresie planowania i realizacji efektywnych...

Szkolenie „Zasada konkurencyjności” - 1 lipca 2019 r. - rekrutacja zakończona

Rekrutacja zakończona. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu  zasady konkurencyjności. Celem przedmiotowego szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i...

Szkolenie z obsługi systemu SL2014 dla Beneficjentów projektów wyłonionych w ramach naborów nr: RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18, RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18, RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18, RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18 - 12 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z obsługi systemu SL2014 dla Beneficjentów projektów wyłonionych w ramach naborów nr: RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18, RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18, RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18,...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 (aktywizacja społeczna i zawodowa ZIT) - 13 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Poddziałania IX.1.2, który dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej na obszarze ŁOM tj. miasta Łodzi i...

Szkolenie z obsługi systemu SL2014 dla Beneficjentów projektów wyłonionych w ramach naborów nr: RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18, trzeciej rundy naboru nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18, trzeciej rundy naboru nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 - 11 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z obsługi systemu SL2014 dla Beneficjentów projektów wyłonionych w ramach naborów nr: RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18, trzeciej rundy naboru nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18, trzeciej...

Szkolenie "Personel projektu" - 17 czerwca 2019 r.

Rekrutacja zakończona. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu personelu projektu. Celem szkolenia jest  przedstawienie praktycznych aspektów związanych z angażowaniem personelu projektu oraz rozliczaniem...

Szkolenie „Podatek VAT” - 18 czerwca 2019 r.

Rekrutacja zakończona. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu podatku VAT. Zakres tematyczny: ramy prawne dotyczące kwalifikowalności VAT w projektach UE. Zasady kwalifikowalności podatku od towarów i...

Spotkania informacyjne dot. grantów na współpracę międzynarodową dla realizatorów projektów z EFS

W połowie roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy", w którym będą mogli Państwo otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania...

Szkolenie z zakresu dostępności projektów - 14 czerwca 2019 r.

Rekrutacja zakończona Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przygotowania projektu zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie szkolenia zostanie omówione praktyczne zastosowanie ...

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 10 czerwca 2019 r.

Rekrutacja zakończona. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Uczestnicy poznają zasady przetwarzania danych...

Spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych". Forum poświęcone...

Szkolenie "Realizacja projektów" - 7 czerwca 2019 r.

Rekrutacja zakończona. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu realizacji projektów, w tym: umowy o dofinansowanie projektów koszty bezpośrednie i pośrednie zasada...

Szkolenie "Kontrola w projektach" - 4 czerwca 2019 r.

Rekrutacja zakończona. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu  kontroli projektów. Celem szkolenia jest poznanie zagadnień związanych z kontrolą nieprawidłowości i nadużyć finansowych w projektach...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 II runda (aktywizacja społeczno-zawodowa) - 24 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (II runda) w ramach Poddziałania IX.1.1, który dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej. Dane dotyczące...

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 (CENTRA USŁUG ŚRODOWISKOWYCH) - 14 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 w ramach Poddziałania IX.2.1, który ogłoszony dotyczy tworzenia i rozwoju Centrów Usług Środowiskowych. Dane...

Rozpoczynamy nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Dołącz swój pomysł do największego wydarzenia związanego z Funduszami Europejskimi w Polsce. W zeszłym roku w akcji uczestniczyło ponad 550 wydarzeń, które odwiedziło ok. 132 000 osób! Udział...

Spotkania informacyjne pn. „Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Funduszy Europejskich” - 3 kwietnia 2019 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi organizuje bezpłatne spotkania informacyjne pn. „Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Funduszy Europejskich". W czasie spotkania zostanie omówione...

Seminarium pn. "Tworzenie i rozwój Centrów Usług Środowiskowych w ramach RPO WŁ" - 11 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo Rejestracja na seminarium została wstrzymana w związku z wyczerpaniem liczby miejsc. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem 42 638 91 30/39 ...

Konsultacje dotyczące konkursu z Poddziałania IX.1.1 (AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA - projekty OPS i PCPR) - 1,4,6 marca 2019 r.

Szanowni Państwo Konsultacje 6 marca 2019 r. zostały odwołane. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Serdecznie zapraszamy ośrodki pomocy społecznej oraz...

Spotkanie informacyjne powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego dotyczące realizacji projektów - 15 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w województwa łódzkiego(osoby zajmujące się rozliczaniem projektów) na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów m.in. w związku z aktualizacją ...

 Przejdź na górę