Ogłoszenia i wyniki naboru - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Ogłoszenia i wyniki naboru

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (II runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (II runda) L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18 – Poddziałanie IX.1.1   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta ...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

 Lista podpisanych umów o dofinansowanie w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 – Poddziałanie IX.2.1   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta ...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w czerwcu 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe innowacji społecznych odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003) - termin składania wniosków: 10 września 2019 r.

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej...

Spotkanie informacyjne pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - konkurs w ramach Działania X.1 RPO WŁ - 28 czerwca 2019 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs w ramach Działania X.1...

Zbiorcza informacja dotycząca rozwiązanych umów (stan na 17.06.2019 r.)

Poniżej przedstawiamy zbiorczą informację dotyczącą rozwiązanych umów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. (stan na 17 czerwca 2019 r.)   Numer konkursu Numer umowy Nazwa...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18

Lista wszystkich umów o dofinansowanie projektów podpisanych. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Lp. ...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18

Lista wszystkich umów o dofinansowanie projektów podpisanych. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Lp. ...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda)   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że dokonano zmian w treści Regulaminu konkursu z uwagi na omyłkę pisarską. Zmiany nie mają wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie. ...

Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działałności gospodarczej - ZIT)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19  w ramach:   Osi Priorytetowej VIII „ Zatrudnienie " Działanie VIII.3 „ Wsparcie...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu ...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz załącznika e Karta oceny biznesplanu (stanowiącego załącznik do załącznika nr 4 Standard...

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz załącznika e Karta oceny biznesplanu (stanowiącego załącznik do załącznika nr 4 Standard...

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnej korekty dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19. Zmiana obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r.   ...

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej  dokonano zmiany powyższych...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 z Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 z Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   ...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r.  w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 z Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   ...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r.  w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18 z Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   ...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

 Przejdź na górę