Ogłoszenia i wyniki naboru - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Ogłoszenia i wyniki naboru

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.2

 Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.2   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie VIII.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Lp. Pozycja na...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.2

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji  w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   ...

Zestawienie umów podpisanych w czerwcu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Zestawienie umów podpisanych w czerwcu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 – Poddziałanie IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   Lp. Tytuł...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 z Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...

Konkurs Nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18 - Poddziałania VIII.3.4

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18 w ramach:     Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „ Wsparcie przedsiębiorczości" Poddziałania VIII.3.4 „...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.2   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu ...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 z Poddziałania IX.2.1

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 z Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"  Regionalnego Programu Operacyjnego...

Lista umów podpisanych w maju 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17 - Poddziałanie IX.1.1

Informujemy, że w maju br. podpisano następujące umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Regionalnego...

Zakończenie procesu podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.3

Informujemy, że WUP w Łodzi zakończył etap  podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –...

Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - korekta

Korekta do informacji o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2. Załączniki ...

Lista umów podpisanych w maju 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.1.3

Informujemy, że w maju br. podpisano następujące umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź,...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego...

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.2.2

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 – Poddziałanie IX.2.2   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 - Poddziałanie IX.2.1

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji  w ramach k onkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 – Poddziałanie IX.2.1   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 – Poddziałanie IX.2.2   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania po uwzględnieniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania po uwzględnieniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, że z uwagi na konieczność dostosowania terminu naboru wniosków do obowiązującego harmonogramu ogłaszania konkursów na 2018 rok dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18....

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na dostępność alokacji niewykorzystanej w ramach poprzednich konkursów ogłaszanych w przedmiotowym Poddziałaniu dokonano...

Zestawienie umów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.1.3

Informujemy, że w kwietniu br. podpisano następujące umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto...

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.1 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi społeczne i zdrowotne)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18   w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub...

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 - Poddziałanie IX.2.1 (CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH- usługi zdrowotne)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18   w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu doprecyzowania zapisów, skorygowania omyłek pisarskich oraz zapewnienia pełnego wykorzystania kwoty dofinansowania dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr...

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu doprecyzowania zapisów oraz wyeliminowania omyłek pisarskich dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 wraz z Załącznikiem Nr 7 Wymagania dotyczące...

 Przejdź na górę