Ogłoszenia i wyniki naboru - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Ogłoszenia i wyniki naboru

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (10 września 2018 r.)

W dn. 10 września 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1286/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W...

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania błędu w pkt. 7.1 Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18, dokonano jego zmiany.   Powyższe zmiany obowiązują od dnia 20 września 2018 r. ...

Zmiana Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020, nr RPLD.08.01.00-IP.01-001/18.  Potrzeba zmiany wynika z konieczności...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (I runda)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (I runda)   L.p. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18

 Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na przekazanie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Zaleceń dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu ...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data...

Zestawienie umów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Zestawienie umów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17   - Poddziałanie IX.1.1 L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Adres...

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data...

Zestawienie umów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17

Zestawienie umów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość...

Nabór nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18 - Działanie VIII.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/18   w ramach:   Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działanie VIII.1 ...

Zestawienie umów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

Zestawienie umów podpisanych w sierpniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość...

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na przekazanie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Zaleceń dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach...

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na przekazanie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Zaleceń dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 (I runda)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 (I runda) - Poddziałanie IX.1.1   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta ...

Zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na dostępność alokacji niewykorzystanej w ramach poprzednich konkursów ogłaszanych w przedmiotowym Poddziałaniu...

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na przekazanie przez Instytucję Zarządzającą nowych wzorów umów o dofinansowanie  realizacji projektu i umowy partnerskiej zmianie uległy następujące załączniki do...

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi zdrowotne)

 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na przekazanie przez Instytucję Zarządzającą nowych wzorów umów o dofinansowanie realizacji projektu i umowy partnerskiej...

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na przekazanie przez Instytucję Zarządzającą nowych wzorów umów o dofinansowanie realizacji projektu i umowy partnerskiej...

 Przejdź na górę