Konkurs - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.3.1

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Konkurs Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałania VIII.3.1

 Przejdź na górę