Konkurs - Poddziałanie VIII.2.1 (1_2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda)

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie VIII.2.1 (aktywizacja zawodowa)

 Przejdź na górę