Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.2

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne)

 Przejdź na górę