Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.1.1 (aktywizacja społeczno-zawodowa)

 Przejdź na górę