Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 (III runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach II rundy konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 (I runda)

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.1 (OPS I PCPR)

 Przejdź na górę