Dla osób powyżej 29 roku życia - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU SZKOLEŃ I STAŻY

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: CZAS NA ZMIANY

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wyposażenie stanowiska pracy

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, piotrkowski, radomszczański, rawski,  sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła od maja 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, Łódź,
tel. 42 633 16 55,
e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl
 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c.

Tytuł projektu: Rozwój kwalifikacji drogą do zatrudnienia

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z
niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, piotrkowski, radomszczański, rawski,  sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: sierpień-grudzień 2019r.

Dane kontaktowe:
al. Armii Krajowej 22A/7, Piotrków Trybunalski
tel. 44 647 01 45,
e-mail: olimp@prawojazdy.com.pl
www.olimp.org.pl
 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa

Tytuł projektu: Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa osób z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

Co oferuje projekt?: doradztwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, subsydiowane zatrudnienie

Miejsce realizacji: woj. łódzkie: obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3)

Termin rekrutacji: I tura: czerwiec 2019r. II tura: lipiec 2019r., III tura: sierpień 2019r., IV tura: wrzesień 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55, Łódź
tel. 42 633 17 19,
e-mail: info@inse.pl,
www.inse.pl
 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz

Tytuł projektu: Właściwa ścieżka pracy

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: łaski, pabianicki, zduńskowolski

Termin rekrutacji: lipiec-listopad 2019r.

Dane kontaktowe:
pl. Kaszubski 8,  Gdynia,
tel. 505 444 195,
www.jcgroup.pl,
e-mail: kjurkiewicz@jcgroup.pl
 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Tytuł projektu: CZAS NA ZMIANY !

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: wrzesień – grudzień 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Wróblewskiego 18, Łódź,
tel. 42 639 91 10,
e-mail:sekretariat@wsfi.pl,
www.wsfi.edu.pl
 

"FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Łódzka Akademia Liderów II

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: wrzesień – grudzień 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Wróblewskiego 18,  Łódź,
tel. 42 239 79 86,  
e-mail: biuro@forecast.com.pl
www.forecast.com.pl
 

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Tytuł projektu: 4 kroki - obszar 3

Dla kogo projekt?: grupa docelowa projektu to osoby wieku 30 lat i więcej bierne zawodowo z niepełnosprawnością słuchu, zamieszkujące tereny słabo zaludnione w woj. łódzkim.

Co oferuje projekt?: "Warto pracować"- warsztaty motywacyjne, szkolenia zawodowe i staże zawodowe

Miejsce realizacji: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Nawrot 94/96, Łódź,                 
tel. 42 231 30 36,
www.pzg.lodz.pl,
biuro@pzg.lodz.pl
 

EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Kierunek-aktywizacja

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

Co oferuje projekt?: poradnictwo zawodowe, warsztaty kompetencji miękkich, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zduńskowolski, łaski, piotrkowski, bełchatowski, sieradzki

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe:
ul. M. Reja 2/2, Pleszew,
tel. 668 492 757,
e-mail: biuro@edufin.eu,
www.edufin.eu
 

Fundacja Bezpieczna Przystań

Tytuł projektu: Aktualne kwalifikacje i doświadczenie szansą na nowy start

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: coaching, poradnictwo zawodowe grupowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe realizowane pod diagnozowane indywidualnie potrzeby uczestników, staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: opoczyński, tomaszowski

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Spacerowa 24, Marcinkowice,                      
tel. 606 903 184
www.bezpiecznaprzystan.org
funddcie1@gmail.com
 

CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA

Tytuł projektu: Akcja "Aktywizacja!"

Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych

Co oferuje projekt?: pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: I edycja: maj-czerwiec 2019r., II edycja: lipiec – wrzesień 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Racławicka 42/70, Warszawa,
tel. 22 465 95 47,
e-mail: wnioski@custommedia.pl
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Tytuł projektu: TRZYDZIEŚCI PLUS

Dla kogo projekt?:  dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych
Co oferuje projekt?: pośrednictwo pracy, szkolenie zawodowe podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, staże zawodowe

Miejsce realizacji: powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, zgierski

Termin rekrutacji: rekrutacja uczestników do projektu będzie odbywać się w czterech etapach: 1 nabór-kwiecień 2019r.,2 nabór -listopad 2019r, 3 nabór-czerwiec 2020r,4 nabór- styczeń 2021r.

Dane kontaktowe:
ul. Ułańska 1, Płock,            
tel. 24 262 86 89,
e-mail: biuro@zdz-plock.com.pl,
www.zdz-plock.com.pl
 

FT Polska Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Aktywność 30+
Dla kogo projekt?: dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji(DEGURBA 3), pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osób w wieku 50+,osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l, którzy nie należą do grup w/w wymienionych
Co oferuje projekt?: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: powiaty: radomszczański, bełchatowski, pajęczański

Termin rekrutacji: od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019

Dane kontaktowe: 
Plac Wolności 26, Pławno,
tel. 782 853 258,   
e-mail: biuro@ftpolska.pl,
www.ftpolska.pl
 

Fundacja Inicjatyw Regionalnych

Tytuł projektu:   Aktywni łodzianie
Dla kogo projekt?  
Projekt zakłada wsparcie osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo  w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, z niepelnosprawnościami, 50+), zamieszkujących obszary rewitalizowane m. Łodzi (zgodnie z KC) lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

 
Co oferuje projekt?: 
1) Doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb i przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
2) Szkolenia i kursy zawodowe
3) Staże zawodowe
4) Pośrednictwo pracy
5) Subsydiowane zatrudnienie
 
Miejsce realizacji: Łódź          

Termin rekrutacji : czerwiec- wrzesień 2019

Dane kontaktowe:
ul. Wólczańska 19 /4, Łódź
tel. 514 116 510
 info@fundacjainicjatyw.eu
 www.fundacjainicjatyw.e
 Przejdź na górę