Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA

  •   Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społęczno-zawodową (26 września 2017)
 Przejdź na górę