Wyniki naboru nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 (projekty pozakonkursowe PUP, Poddziałanie 1.1.2) - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wyniki naboru nr POWR.01.01.02-IP.17-10-001/16 (projekty pozakonkursowe PUP, Poddziałanie 1.1.2)

Korekta pozycji z listy wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania z dnia 27.03.2017

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (30.03.2017)

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (27.03.2017)

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (17.03.2017)

Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania (10.03.2017)

 Przejdź na górę