Wyniki konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 (projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2) - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wyniki konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 (Poddziałanie 1.2.2)

Lista wszystkich umów podpisanych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15

Lista wszystkich umów podpisanych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15

Wyniki konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 (Poddziałanie 1.2.2) - wersja 4

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15

Wyniki konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 (Poddziałanie 1.2.2) - wersja 3

Wyniki konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 (Poddziałanie 1.2.2) - wersja 2

Wyniki konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 (projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2) - wersja 1

 Przejdź na górę