Wyniki konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wyniki konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 (Poddziałanie 1.2.1)

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w grudniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w konkursie POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Skorygowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w marcu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1

Wyniki konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 (Poddziałanie 1.2.1)

 Przejdź na górę