Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Plan działania na 2018 roku dla Osi I PO WER w województwie łódzkim (10 maja 2019 r.)

Przedstawiamy zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO WER drugą wersję Planu Działania na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie łódzkim. Dokument zawiera informacje o planowanym do realizacji w 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi naborze wniosków, w tym...

2 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny

Szanowni Państwo Dnia 2 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny. W związku z tym WUP w Łodzi będzie czynny w sobotę 11 maja 2019 r.

Rozpoczynamy nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Dołącz swój pomysł do największego wydarzenia związanego z Funduszami Europejskimi w Polsce. W zeszłym roku w akcji uczestniczyło ponad 550 wydarzeń, które odwiedziło ok. 132 000 osób! Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja do pokazania Twojego projektu  całej Unii Europejskiej!...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER (6 lutego 2019 r.)

Informujemy, że 6 lutego 2019 r. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała czternastą wersję Szczegółowego Opisi Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Modyfikacje wprowadzone do SZOOP PO WER mają na celu dostosowanie dokumentu do...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi poszukuje osób do pracy w ramach umowy na zastępstwo

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi poszukuje osób z wykształceniem wyższym, z dobrą znajomością obsługi komputera, w tym programu Excel zainteresowanych pracą w ramach umowy na zastępstwo , w wymiarze pełnego etatu w Wydziale Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego. ​Proponujemy: ​ trzy miejsca pracy w oddziałach obsługi...

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (obowiązują od 01.01.2019)

Informujemy, że od 01 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Szczegóły dotyczące aktulizacji Wytycznych są wskazane w załączniku...

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2018 r. Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi będzie nieczynny.

24 grudnia 2018 r. Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi będzie nieczynny.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwóju na lata 2014-2020 (14 grudnia 2018 r.)

14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmian w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), które umożliwią usunięcie szeregu barier w dostępie do usług publicznych, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Oczekujemy na notyfikację decyzji, dzięki której wejdzie ona w...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Zaktualizowane zestawienie podpisanych umów uwzględniające umowę projektu nr POWR.01.02.01-10-0063/17-00, któremu przyznano dofinansowanie po rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.01-10-0002/17-00.   L.p . Tytuł Projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Beneficjenta Wartość projektu...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w grudniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w grudniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Lp. Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Wartość projektu Wartość dofinansowania ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 273 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę